Home Hội đồng doanh nhân họ Phạm Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

Thông qua tại Đại hội nhiệm kỳ I (2015 – 2020) ngày 05/07/2015

———–

Cố vấn Hội đồng:

1. TS. Phạm Vũ Câu, Chủ tịch HĐTQ Họ Phạm Việt Nam

2. Ông Phạm Quang Hoàn, Phó CTTT HĐTQ HPVN

Chủ tịch Hội đồng:  Ông Phạm Thiện Căn

Các Phó Chủ tịch:

1. Ông Phạm Đắc Đạt, PCT Thường trực

2. Ông Phạm Văn Căn, Phụ trách về các hoạt động của CLB khu vực phía Nam.

3. Ông Phạm Văn Khánh

4. Ông Phạm Xuân Phương

Các Ủy viên thường trực :

1. Ông Phạm Minh Thắng (Đà Nẵng), Phụ trách về các hoạt động của CLB doanh nhân họ Phạm ở khu vực miền Trung.

2. Ông Phạm Mạnh Thắng, Phụ trách về các hoạt động của CLB doanh nhân họ Phạm ở khu vực miền Bắc.

3. LS. Phạm Thanh Bình

4. Ông Phạm Hữu Hỗ

5. Ông Phạm Vinh Quang

6. Ông Phạm Quốc Tuấn

7. Ông Phạm Thừa Tùng

8. Ông Phạm Văn Chiến

9. Ông Phạm Trung Hiếu

10. Ông Phạm Trung Kiên

11. Ông Phạm Đình Thanh

12. Ông Phạm Đình Trọng

Ban Thư ký:

      + Tổng thư ký: Ông Phạm Hữu Hỗ

      +  Các Phó Tổng thư ký:

1. Ông Phạm Quốc Tuấn

2. Ông Phạm Thừa Tùng

3. Ông Phạm Trung Kiên

4. Ông Phạm Vinh Quang

Ban tổ chức và phát triển Hội đồng: TS. Phạm Vũ Câu, Trưởng Ban

Ban Tài chính- kinh tế: Ông Phạm Thiện Căn, Trưởng Ban

Ban xúc tiến kết nối, hợp đồng hợp tác kinh doanh: Ông Phạm Quốc Tuấn, Trưởng Ban

Ban vận động tham gia các hoạt động từ thiện và giáo dục truyền thống dòng họ: Ông Phạm Hữu Hỗ, Trưởng Ban

Ban kiểm tra: Ông Phạm Văn Chiến, Trưởng Ban

Văn phòng Hội đồng (trực thuộc Ban Thư ký hội đồng)  

– Anh Phạm Quang Trung, Lập trình và hệ thống website

– Anh Phạm Văn Chiếm, Hỗ trợ

– Anh Phạm Quốc Tuấn, Nội dung thông tin web, truyền thông.

– Anh Phạm Thừa Tùng, Xúc tiến kinh doanh

– Chị Phạm Thị Mai, Hỗ trợ kết nối thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ Văn phòng Hội đồng: Tầng 2, Số 23 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.