Home Tin tức THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN HỌ...

THÔNG BÁO CỦA BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN HỌ PHẠM VIỆT NAM

716
4

Ngày 22/9/2013, tại Hội trường Tổng Cty Kính KALA GLASSCOMPANY CORP, Ban chủ nhiệm CLB DNHPVN đã họp phiên thường kỳ và đã quyết nghị những nội dung sau đây:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của CLB từ khi thành lâp đến nay.

1- Đã thường xuyên tuyên truyền, vận động ngày càng nhiều hơn các doanh nhân họ phạm trong và ngoài nước tán thành Qui chế Tổ chức và hoạt động của CLB và tự nguyện tham gia vào CLB.

+ Trong hoạt động luôn quán triệt Tôn chỉ, mục đích của CLB là một tổ chức tự nguyện của các doanh nhân họ Phạm trong và ngoài nước, hoạt động theo nguyên tắc dân chủ và đoàn kết. CLB là thành viên của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt nam.

+ Mục đích của CLB là tập hợp, đoàn kết các doanh nhân cùng trong một cội nguồn họ Phạm Việt nam để gắn bó, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…Đồng thời cùng nhau tích cực tham gia các hoạt động của dòng họ Phạm, mà trước hết là tham gia các hoạt động của Các HĐGT và HĐ họ Phạm các địa phương.

+ Khuyến khích các địa phương (tỉnh/ thành phố) có thể thành lập CLB doanh nhân họ Phạm ở địa phương và do Hội đồng họ Phạm ở địa phương đó quyết định. Các CLB này tự nguyện xin gia nhập CLB, sẽ được công nhận là thành viên của CLBDNHPVN.

+ Khích lệ, vinh danh hoạt động của các thành viên CLB tại các HĐGT, các HĐHP địa phương các cấp là một nhiệm vụ của CLB.

+ Đại hội lần thứ nhất CLB đượcTổ chức ngày 29/3/2009 tại Hà nội.

+ Đại hội giữa nhiệm kỳ tiến hành ngày 14/5/2011.

2- Về hoạt động của CLB.

+ Đã có nhiều doanh nhân là thành viên của CLB, đã tự nguyện và nhiệt tình tham gia các hoạt động dòng họ tại các HĐGT, các HĐ họ Phạm địa phương và HĐ toàn quốc.

+ Đã có nhiều doanh nhân họ Phạm quan tâm góp công đức với giá trị không nhỏ cho việc xây dựng, trùng tu nâng cấp Nhà thờ họ, các Đình Đền thờ các danh nhân họ Phạm, Đình thờ Phạm Đô Hồ Đại vương -Thượng thủy tổ họ Phạm VN ; có đóng góp đáng kể vào quĩ tấm lòng vàng họ Phạm các cấp, để hàng năm thực hiện chủ trương vinh danh khuyến học khuyến tài do Hội đồng toàn quốc ,các Hội đồng gia tộc và Hội đồng họ Phạm các cấp tổ chức; nhiều doanh nhân họ Phạm đã quan tâm tham gia làm từ thiện hỗ trợ giúp đỡ bằng tiền, hiện vật cho bà con dòng họ và cộng đồng xã hội gặp nhiều khó khăn.

+ Từ giữa năm 2011, đã thành lập và đưa vào hoạt độngTrang thông tin điên tử Website của CLB (www.clbdoanhnhanhopham.com). Đó là nơi cung cấp thông tin, giao lưu quan hệ kết nối, hợp tác, quảng cáo hàng hóa thương hiệu của các doanh nghiệp, doanh nhân họ Phạm trong và ngoài nước. Nhưng việc duy trì hoạt động gặp khó khăn và đã tạm dừng từ cuối năm 2012, do thông tin về các hoạt động của CLB hạn hẹp, các thành viên CLB chưa quan tâm thường xuyên vào mạng, chưa coi trang Web của CLB là nơi giao lưu, thông tin kết nối hợp tác trong kinh doanh thương mại,v.v

+ Để đóng góp cho Quĩ của CLB, chủ yếu là góp hội phí của các thành viên CLB và có sự tài trợ tự nguyện của một số doanh nhân hảo tâm. Đã có một số doanh nhân họ Phạm đã thử nghiệm thực hiện phương thức khi ký các hợp đồng hợp tác, mua bán, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa giữa 2 doanh nghiệp của doanh nhân họ Phạm, qua các hợp đồng mua bán , các bên đều khấu trừ 1% giá trị hợp đồng, để chuyển giá trị đó vào Quĩ tấm lòng vàng của CLB. Tuy nhiên số lượng đã thực hiện còn hạn chế.

+ Ngày 23/3/2011 tại TP Hồ chí Minh đã khai trương Công ty họ Phạm Phương nam, trong Qui chế hoạt động của Công ty có qui định: Trong quá trình kinh doanh, sau khi đã tính toán đầy đủ các chi phí thì số lãi ròng sẽ được trích ra 20% dành cho Quĩ hoạt động dòng họ; kêu gọi doanh nhân họ Phạm kí các hợp đồng với công ty; Hội đồng họ Phạm hoặc người họ Phạm giới thiệu hợp đồng kinh tế cho công ty;tuy nhiên tại thời điểm này Công ty họ Phạm Phương nam hoạt động cũng phụ thuộc vào tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp.

+ Nhìn chung sự tự nguyện tham gia của các doanh nhân họ Phạm vào các hoạt động việc họ thông qua các hoạt động của CLB tổ chức thực hiện trong thời gian qua còn ít, hình thức sinh hoạt CLB chưa đa dạng phong phú, chưa tương xứng với mong muốn và tiềm năng của CLB. Hoạt động của các Ban chuyên trách của CLB còn hạn chế. Chưa kết nối, phối hợp tốt giữa các Doanh nhân họ Phạm trong toàn quốc.

+ Có không ít các doanh nhân họ Phạm thành đạt trong sản xuất kinh doanh, nhưng lại chưa quan tâm tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động của CLB dòng họ.

+ Thực tế có một số ít thành viên BCN, kể cả trong Thường trực CLB do những nguyên nhân khác nhau, đã gần như không tham dự các hoạt động của CLB, do đó cần thiết định kỳ phải củng cố, điều chỉnh bổ xung nhân sự, mời các doanh nhân có tiềm năng, tâm huyết và có điều kiện giành thời gian cho hoạt động dòng họ…tham gia vào BCN CLB, để tăng cường năng lực tổ chức của Bộ phận thường trực, của các Ban chuyên môn của CLB , phân công các thànhviên trong Ban chủ nhiệm tham gia vào các Ban chuyên môn để tăng cường khả năng chủ đông tham mưu đề xuất, tổ chức các hoạt động đa dạng phong phú, hiệu quả thiết thực của CLB trong thời gian tới.

+ Do đặc thù về vị trí địa- kinh tế của nước ta , do đó cần thiết phải có các thành viên trong Thường trực CLB đại diện và phụ trách công việc cho từng khu vực Bắc, Trung, Nam; và có đại diện cho các doanh nhân họ Phạm là người Việt nam ở nước ngoài. Hiện nay cơ cấu BCN CLB đã có các thành viên đại diên cho các vùng, khu vực nói trên; song chưa phát huy được sức mạnh của các địa phương, chưa kết nối được các doanh nhân họ Phạm giữa các địa phương với nhau, giữa các doanh nhân họ Phạm ở trong nước với các doanh nhân họ Phạm là người Việt nam ở nước ngoài.

+ Phương thức hoạt động, họp bàn công việc giữa các thành viên trong ban thường trực, trong ban chủ nhiệm CLB chủ yếu là sử dụng liên lạc qua Email và qua điện thoại; điều đó giúp khắc phục khó khăn cho các thành viên khi bận công việc. Tuy nhiên có nhiều thành viên CLB không hồi âm cho Thường trực CLB về các công việc của CLB.

3- Một thực tế không thể phủ nhận đó là từ khi Câu lạc bộ được thành lập (2009) đến nay là thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước lâm vào tình trạng bị suy thoái nghiêm trọng, hồi phục chậm; do đó hàng loạt doanh nghiệp đã và đang lần lượt phải tạm dừng hoạt động hoặc bị phá sản. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân họ Phạm cũng không nằm ngoài tình trạng này, đang phải chống đỡ từng ngày. Số DN có cơ hội đứng vững và tiếp tục phát triển rất hạn chế. Đó là khó khăn khách quan làm hạn chế sự tài trợ và tham gia các hoạt động CLB của các doanh nhân trong thời gian vừa qua và hiện nay.

Vấn đề đặt ra là cần có những sáng kiến nhằm cải thiện về phương thức hoạt động sao cho phù hợp với tình hình hiện tại, để có được hiệu quả thiết thực cho “việc họ”.

II- Chủ trương và công việc trong thời gian tới.

 1. Về tổ chức, điều hành CLB.

+ Theo Qui chế Tổ chức và hoạt động của CLB thì năm 2013 cần tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II. Thường trực BCN CLB cũng đã có ý thức chuẩn bị ngay từ đầu năm, đã tiến hành một số cuộc trao đổi, gặp gỡ với doanh nhân ở các địa phương về nội dung , phương hướng tổ chức và hoạt động CLB trong thời gian tới. Tuy nhiên đến nay nhiều thành viên CLB đều có chung một đề nghị là: do hiện nay còn có quá nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và giải quyết “nợ xấu” mà mỗi doanh nghiệp đang phải gồng mình chịu đựng và giải quyết hàng ngày, nên việc triệu tập huy động các doanh nhân họ phạm từ khắp nơi trong toàn quốc về họp Đại hội nhiệm kỳ II trong năm 2013 sẽ có nhiều khó khăn về sự có mặt tham dự đông đủ của các thành viên CLB, song lại có thể áp dụng hình thức đóng góp ý kiến từ xa thông qua email, nhắn tin hoặc chuyển phát nhanh. Nhiệm vụ trước mắt bây giờ là cố gắng duy trì hoạt động của CLB trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Nhiều thành viên CLB vẫn tín nhiệm Cơ cấu tổ chức và nhân sự cụ thể của BCN khóa I; do đó đề nghị Ban chủ nhiệm CLB họp bàn bạc xem xét quyết định, trước mắt tín nhiệm BCN khóa I kéo dài thêm ½ nhiệm kỳ nữa và sẽ tổ chức Đại hội tiếp theo vào năm 2015.

Ban chủ nhiệm CLB đã thảo luận và nhất trí với đề nghị trên của các thành viên CLB và Thường trực CLB sẽ báo cáo với Thường trực HĐTQ HPVN.

+Tại cuộc họp BCN CLB lần này đã đề cử bổ xung thêm một số thành viên vào Ban chủ nhiệm là những doanh nhân có nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động của dòng họ, có điều kiện về thời gian và phương tiện hoạt động, có các mối quan hệ rộng rãi…để tăng cường cho năng lực hoạt động của Bộ phận điều hành và các Ban chuyên môn cúa CLB; không nhất thiết chỉ có doanh nhân mà nên bổ xung thêm vào BCN một số thành viên họ Phạm đã và đang hoạt động trong các lĩnh vực cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp ở trong và ngoài nước . Đồng thời cho rút khỏi thành viên BCN CLB đối với những người không có điều kiện tham gia Ban chủ nhiệm và các ban chuyên môn của CLB.

+ Mỗi thành viên Ban chủ nhiệm tiếp tục và thường xuyên có trách nhiệm vận động, mời gọi thêm các doanh nhân họ Phạm tham gia vào CLB, trước hết là vận động các doanh nhân họ Phạm cùng hoạt động trong một ngành lĩnh vực có liên quan.

+ Quyết định khôi phục hoạt động cho trang Web www.clbdoanhnhanhopham.com; Làm các thủ tục đăng ký theo qui định quản lý nhà nước; tăng cường nhân sự và chi phí cho nhân viên quản trị trang Web; đa dạng hóa các nội dung thông tin tuyên truyền về hoạt động của CLB và dịch vụ cho các doanh nghiệp. Các thành viên CLB viết bài và cung cấp thông tin cho trang web và sử dụng trang Web như là một công cụ hoạt động của doanh nghiệp mình.

+ Tăng cường nhân sự cho các Ban chuyên môn ( Ban tổ chức và phát triển CLB; Ban Tài chính- kinh tế; Ban xúc tiến kết nối, hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các doanh nhân họ Phạm; Ban vận động tham gia các hoạt động từ thiện và giáo dục truyền thống dòng họ; Ban kiểm tra ).

+ Đẩy mạnh hoạt động của văn phòng CLB Doanh nhân họ Phạm Việt nam. Chuyển địa điểm đặt trụ sở văn phòng CLB về số nhà 23 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng , Hà Nội. Phấn đấu thực hiện được mục tiêu trong Ban Thư ký CLB có nhân sự bán chuyên trách hoặc chuyên trách ( có trả lương từ nguồn tài trợ và dịch vụ) để thực hiện các công việc hàng ngày của CLB.

2- Các hoạt động khác.

2-1 Hoạt động kinh tế, hợp tác kinh doanh để gây Quĩ cho CLB, tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động việc họ:

+ Cố gắng tổ chức thực hiện các phương thức hoạt động sinh hoạt CLB đa dạng, hiệu quả, Ví dụ như:

– Các doanh nhân họ Phạm tự nguyện đăng ký với Ban chủ nhiệm CLB bố trí chương trình, kế hoạch để mời các doanh nhân trong dòng họ đến thăm doanh nghiệp, hoặc nhận đăng cai tổ chức sinh hoạt CLB tại từng doanh nghiệp; đó là cơ hội để quảng bá cho doanh nghiệp về thương hiệu sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thành đạt trong SX-KD, các thành tích đóng góp với xã hội, với dòng họ. Đó cũng là cơ hội để các doanh nhân và các nhà quản lý là con em họ Phạm VN đang hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau, ở trong và ngoài nước gặp nhau và có thể tư vấn , liên kết ký kết các hợp đồng kinh tế, vừa giao lưu bàn tham gia việc họ? ( Căn cứ vào số lượng các Doanh nhân đăng ký đăng cai, Thường trực CLB sẽ bố trí mỗi năm sinh hoạt vài ba lần và lần lượt ở các khu vực Bắc,Trung ,Nam để mở rộng giao lưu dòng họ).

– Kết hợp tổ chức các chương trình thăm quan du lịch các thắng cảnh và di tích lịch sử , truyền thống văn hóa dân tộc có liên quan đến Các vị Tiền tổ dòng họ Phạm ở các tỉnh thành phố, là cơ hội để một số doanh nhân dòng họ vừa trao đổi bàn bạc về làm ăn kinh tế ,vừa tham gia làm công đức, nhớ công ơn tiên tổ.

+ Các hoạt động khác phù hợp với yêu cầu và đề xuất của các thành viên CLB.

2-2 Hoạt động tài trợ và từ thiện:

+ Khuyến khích và kêu gọi sự hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban chủ nhiệm CLB, tự nguyện tài trợ cho Quĩ tấm lòng vàng của CLB. để chi cho các nội dung sau:

a/ Khuyến học, khuyến tài: để hàng năm vinh danh khen thưởng cho con em họ Phạm đỗ thủ khoa các trường Đại học; đoạt các Giải quốc gia, quốc tế về giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao…; các em nhà nghèo vượt khó học giỏi đỗ cao…

b/Từ thiện:để giúp con em họ Phạm cần giúp đỡ vượt qua bệnh tật hiểm nghèo

c/ Chi cho hoạt động của CLB nhằm kết nối dòng họ; tổ chức các sự kiện, các chương trình giao lưu du lịch nhằm vinh danh, quảng bá các doanh nhân họ Phạm thành đạt, các sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu có uy tín…

d/ Công đức, cung tiến tịnh tài để góp phần trùng tu, tôn tạo Công trình Đình thờ Phạm Đô Hồ Đại vương và các công trình Đình , đền thờ các vị tiền Tổ họ Phạm theo tâm nguyện của bà con họ Phạm.

+ Các doanh nhân thực hiện công đức hoặc tài trợ cần được ghi rõ Tên, đơn vị người gửi và gửi cho thực hiện nội dung nào của Quĩ CLB? Chủ tài khoản của CLB : ông Phạm thiện Căn. Số TK 0590102225009 Ngân hàng thương mại CP Quân đội, chi nhánh Đống đa, Hà nội.

+ Cải tiến phương thức vận động huy động tài trợ theo mục tiêu sự việc cụ thể và với các doanh nhân cụ thể có tâm nguyện với việc họ. Tổ chức quản lý Quĩ theo qui định hiện hành.

+ Gửi Thư kêu gọi các doanh nhân họ Phạm phát tâm công đức tài trợ, đóng góp vào Quĩ Tấm lòng vàng của CLB, để CLB có thể thực hiện làm được nhiều hơn về việc thiện “lá lành đùm lá rách” trong dòng họ. CLB lập Sổ Vàng ghi danh các thành viên CLB tự nguyện tài trợ cho Quĩ của CLB

+ Ban chủ nhiệm CLB đã Vinh danh và chân thành cám ơn một số thành viên CLB ngay tại cuộc họp này đã tài trợ cho Quĩ CLB, để hỗ trợ tổ chức các hoạt động CLB và để có kinh phí duy trì phát triển hoạt động trang Web của CLB. Cụ thể như sau:

Ô. Phạm Đắc Đạt, Chủ tịch HĐQT- TGĐ Công ty CP Ban Tích: tài trợ 30 triệu đồng.

– Anh Phạm Văn Chiến , GĐ công ty XD 18, Bộ XD: tài trợ 1 triệu đồng.

– Anh Phạm Xuân Phương, Phó GĐ chi nhánh Công ty TNHH nhà nước một thành viên khảo sát và xây dựng, Bộ XD : tài trợ 1 triệu đồng.

+ Khích lệ các doanh nhân tham góp vào “Quĩ Tấm lòng vàng”do Hội đồng toàn quốc và Hội đồng họ Phạm các cấp quản lý.

2-3 Tiếp tục thực hiện qui định về mức đóng góp lệ phí: Mỗi thành viên CLB góp lệ phí Hội tối thiểu là 1.000.000đ/năm (một triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc chuyển séc về Tài khoản của CLB.

3- Tổ chức thực hiện.

+ Thực hiện ngay những nội dung công việc và sự phân công cho các thành viên Ban chủ nhiệm CLB đã được thống nhất tại cuộc họp này.

+ Thường trực CLB có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các công việc và giải quyết kịp thời theo yêu cầu.

+ Các Ban chuyên trách chủ động đề xuất và tổ chức các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của từng Ban.

Ban chủ nhiệm CLB xin thông báo tới toàn thể các thành viên CLB DNHPVN được biết và cùng nhau tham gia các hoạt động của CLB, vừa để liên kết hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn trong SX-KD-Thương mại, vừa suy nghĩ cùng nhau thực hiện tâm nguyện của mỗi người con họ Phạm là luôn hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống tự hào của dòng họ và làm được nhiều hơn nữa cho việc họ .

Hà nội ngày 22 tháng 9 năm 2013

T/M BCN CÂU LẠC BỘ

CHỦ NHIỆM

( Đã ký)

Phạm quang Hoàn

4 COMMENTS

  • Dear Anh Phương.
   Trang này bỏ rồi mà. Trong báo cáo mình đã đề là không có người duy trì nên đến cuối năm 2013 mình đã bỏ web này.

   Hiện tại chỉ có 1 web doanhnhanhophamvietnam.com thôi anh.

   Em Tuấn – BBT

 1. Chào chú Tuấn!
  Vậy theo a, trong thông báo nên ghi thẳng là từ giờ trở đi ta dùng trang web doanhnhanhophamvietnam.com không nên nhắc trang web cũ nữa vì mọi người không tìm hiểu kỹ cứ thấy trong báo cáo và thông báo nhắc đến và họ tưởng chưa thay đổi gì. Thực ra trên trang web mới này a thấy cũng khá là hay và tiện lợi cho tra cứu. Tuy nhiên, nên thường xuyên cập nhật những cái mới vào chẳng hạn đưa thông tin ( nội dung và hình ảnh) như hôm Đại hội ngày 5.7.2015 vừa qua, hay clb doanh nhân Hà Nội hoạt động trong tháng 7.2015, CLB tuổi trẻ dòng họ, các sinh hoạt của họ… trong trang web này. Để khẳng định mọi thứ vẫn đang hoạt động tốt. Trách nhiệm của mỗi thành viên là luôn tuyên truyền, kết nạp những Doanh nhân có tâm có tầm có năng lực tham gia vào Hội.
  Cảm ơn và chúc Chú em khỏe, luôn nhiệt huyết!

  • Dear Anh Phương

   Đúng vậy anh ạ. Hiện tại em đang tính phương án bổ sung dần dữ liệu cho web và làm việc với bên cậu Phạm Quang Trung để chốt chi phí cũng như tính năng web.

   Còn phần logo vẫn chưa dám đưa lên do chưa có logo mới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here